Sống chung với lũ đã quen rồi.

Kể chuyện phiếm (from fb Lê Thực 12/09/2015)

Thiên Không tốt hay xấu?


Lưu ý: bài này nói về sao thiên không trong tử vi Việt (đồng cung Thiếu Dương). Trong các sách tử vi Trung Quốc cũng có sao Thiên Không, nhưng là sao cặp với địa kiếp thành 1 cặp.

Những người tuổi Canh Ngọ "đặc biệt".

Tuổi Canh Ngọ (27/1/1990 -> 14/2/1991).

Lưu ý: Bài viết dành cho những người tuổi Canh Ngọ “đặc biệt” 1 chút. Chứ không phải ai tuổi Canh Ngọ cũng thấy bản thân mình trong bài viết này.

Những người tuổi Tân Mùi "đặc biệt".

Tuổi Tân Mùi (15/2/1991 -> 3/2/1992)

Lưu ý: Bài viết dành cho những người tuổi Tân Mùi “đặc biệt” 1 chút. Chứ không phải ai tuổi Tân Mùi cũng thấy bản thân mình trong bài viết này.

Những người tuổi Nhâm Thân "đặc biệt".

Tuổi Nhâm Thân (4/2/1992 -> 22/1/1993)

Lưu ý: Bài viết dành cho những người tuổi Nhâm Thân “đặc biệt” 1 chút. Chứ không phải ai tuổi Nhâm Thân cũng thấy bản thân mình trong bài viết này.

Những người tuổi Quý Dậu "đặc biệt".

Tuổi Quý Dậu (23/1/1993-> 9/2/1994).

Lưu ý: Bài viết dành cho những người tuổi Quý Dậu “đặc biệt” 1 chút. Chứ không phải ai tuổi Quý Dậu cũng thấy bản thân mình trong bài viết này.

Phong thủy huyền không phi tinh là gì?

HUYỀN KHÔNG PHI TINH là 1 phương pháp xem phong thủy. Còn được gọi tắt là Phi Tinh.

Phái phong thủy này khởi nguyên từ lúc nào cho tới nay vẫn chưa khảo chứng chính xác được. 

Nhà vệ sinh trong phong thủy hiện đại.

Ngày nay nhà vệ sinh đã rất khác xưa, cho nên 1 số quan điểm phong thủy về nhà vệ sinh cũng nên thay đổi cho phù hợp.

2022 Nhâm Dần sinh con tháng nào thì đẹp?

Đã giữa năm 2021 rồi, nếu ngắm đẻ con năm Nhâm Dần 2022 thì ta có thể ngắm tháng đẹp nhất. Trúng thì tốt, mà không trúng thì thôi trời cho tháng nào hay tháng đó, lộc trời cho mà.

Nhị hợp - lục hại trong tử vi

NHỊ HỢP

- Cung nhị hợp với cung A cho biết mặt sau của cung A.

Bài viết ngẫu nhiên

Powered by Blogger.