Nếu các bạn ở nhà mùa dịch rảnh rỗi quá. Có thể tranh thủ làm 1 khóa học nhanh với thầy Lê Thực. Nếu chăm chỉ cần cù, có đam mê thì chỉ hoàn thành trong 1-2 tháng

🏘 Nhận học viên PHONG THỦY HUYỀN KHÔNG PHI TINH sơ-trung cấp. 🧭 1> Huyền không phi tinh là gì, khác bát trạch thế nào, các bạn có thể đọc bài:

🧭 2> Phương pháp dạy: Chuyển tài liệu cô gọn, súc tích cho học viên tự đọc. Trao đổi 1:1 qua Zalo, các vấn đề khúc mắc để hiểu rõ từng bài. Đi lần lượt từng bài cho đến khi xong chương trình. Tốc độ nhanh chậm tùy trình độ và khả năng sắp xếp thời gian của mỗi người.
🧭 3> Học phí: người đi làm 2,5tr/người. Sinh viên 1,5tr/người.
🧭 4> Đề cương chương trình học: A. Sơ cấp. ☯ Loan đầu cơ bản + Thuận thủy - nghịch thủy + Ảnh hưởng của đường sá, vật thể xung quanh. + Dương trạch kiêng kỵ + Bố cục tiểu loan đầu ☯Bát Trạch cơ bản + Tính mệnh quái + Mệnh quái và trạch quái + Một số kiến thức bát trạch cơ bản ☯Huyền Không cơ bản + Lạc Thư - Lượng Thiên Xích. + Tam nguyên cửu vận - vận bàn - niên bàn + 24 sơn hướng - Cách tính tọa hướng. + Lập phi tinh đồ + Thế quái + Vượng khí suy khí - Thu Sơn Xuất Sát + Cửu tinh + Phi tinh hằng năm đến các phương ☯Bố trí nội - ngoại thất. + Lập cực + Mở cửa + Đặt bếp + Bàn thờ - Nhà vệ sinh + Phòng ngủ + Đá phong thủy + Dụng cụ phong thủy + Nội hàm 8 cung 24 sơn đặt nội thất B. Trung cấp. ☯Cách cục Huyền Không. + Vượng sơn vượng hướng + Thượng Sơn Hạ Thủy + Song tinh hội hướng - tọa + Phản ngâm phục ngâm + Tam Ban quái + Thất tinh đả kiếp ☯Cửu tinh luận chuyên sâu + Nhất Bạch Tham Lang + Nhị Hắc Cự Môn + Tam Bích Lộc Tồn + Tứ Lục Văn Khúc + Ngũ Hoàng Liêm Trinh + Lục Bạch Vũ Khúc + Thất Xích Phá Quân + Bát Bạch Tả Phù + Cửu Tử Hữu Bật ☯Huyền Không nâng cao + Địa vận - Nhập tù + Thành môn + Chính thần, Linh thần, Chiếu Thần + Nhất tứ đồng cung + Thủy pháp + Một số sao cát - hung - sát + Khách tinh tới hướng không đương vượng

🧭 Xong khóa học tôi không dám đảm bảo các bạn sẽ làm được thầy phong thủy kiếm tiền. Nhưng tôi đảm bảo các bạn sẽ không bị các thầy phong thủy lừa tiền. Xem qua 1 căn nhà là biết được tốt hay xấu. Cũng như đi chém gió đàm đạo khắp thiên hạ thể hiện được phong thái: "trên thông thiên văn, dưới tường địa lý". 🧭 Ai muốn đăng ký học vui lòng inbox facebook Lê Thực.

Leave a Reply

Bài viết ngẫu nhiên

Powered by Blogger.