Showing posts with label tamly. Show all posts

Phong thủy - Đồ vật nhỏ không xoay chuyển được đại cục lớn.

Phong Thủy thì tính lần lượt theo Đại - Trung - Tiểu.


Phong Thủy và những thứ đội lốt phong thủy.

 Phong Thủy và những thứ đội lốt phong thủy.

 

Định nghĩa phong thủy ngày nay có vẻ như càng ngày càng tạp loạn. Nhiều môn học, hoặc nhiều cửa hàng kinh doanh các món đồ, bằng những lý luận khác nhau, đều cố gắng nhét chữ “phong thủy” vào. 

Sống chung với lũ đã quen rồi.

Kể chuyện phiếm (from fb Lê Thực 12/09/2015)

Những người tuổi Canh Ngọ "đặc biệt".

Tuổi Canh Ngọ (27/1/1990 -> 14/2/1991).

Lưu ý: Bài viết dành cho những người tuổi Canh Ngọ “đặc biệt” 1 chút. Chứ không phải ai tuổi Canh Ngọ cũng thấy bản thân mình trong bài viết này.

Những người tuổi Tân Mùi "đặc biệt".

Tuổi Tân Mùi (15/2/1991 -> 3/2/1992)

Lưu ý: Bài viết dành cho những người tuổi Tân Mùi “đặc biệt” 1 chút. Chứ không phải ai tuổi Tân Mùi cũng thấy bản thân mình trong bài viết này.

Những người tuổi Nhâm Thân "đặc biệt".

Tuổi Nhâm Thân (4/2/1992 -> 22/1/1993)

Lưu ý: Bài viết dành cho những người tuổi Nhâm Thân “đặc biệt” 1 chút. Chứ không phải ai tuổi Nhâm Thân cũng thấy bản thân mình trong bài viết này.

Những người tuổi Quý Dậu "đặc biệt".

Tuổi Quý Dậu (23/1/1993-> 9/2/1994).

Lưu ý: Bài viết dành cho những người tuổi Quý Dậu “đặc biệt” 1 chút. Chứ không phải ai tuổi Quý Dậu cũng thấy bản thân mình trong bài viết này.

Luận cung phu thê trong tử vi.

Bài này nói về cách thức luận cung phu thê trong môn Tử Vi. Tất nhiên theo Nam Phái, vì Bắc Phái lằng nhằng mà tôi cũng chẳng thạo.

Tại sao người trẻ thành công thường không tin vào số phận?

Người xưa có câu: “ngũ thập tri thiên mệnh”, có nghĩa là đến 50 tuổi mới hiểu và thấm thía được 2 chữ “thiên mệnh”.

Độ chính xác của 1 thầy bói.

1 thầy bói cần trả chính xác khoảng bao nhiêu % câu hỏi thì sẽ có thể “hành tẩu giang hồ”.
Theo tôi, chỉ cần 50% là đủ.

Bài viết ngẫu nhiên

Powered by Blogger.