Đúng là như vậy.
Trong nhân tướng học, khuôn mặt chia làm nhiều phần, ứng với các khoảng thời gian khác nhau trong cuộc đời. Cụ thể:
- Đôi tai thể hiện từ 1-14 tuổi.
- Trán thể hiện 15-30 tuổi.
- Lông mày, mắt thể hiện 31-40 tuổi.
- Mũi thể hiện 41-50 tuổi.
- Phần dưới mũi thể hiện từ 51 tuổi trở đi.
Tương tự là bàn tay, các phần của bàn tay cũng thể hiện các giai đoạn trong cuộc đời. Thứ tự từ dưới ngón trỏ thể hiện đầu cuộc đời, cho đến dưới ngón út thể hiện cuối cuộc đời.

Theo quan điểm của nhân tướng học, thì ứng với từng giai đoạn tuổi, các phần trên khuôn mặt mới thể hiện đúng. Còn các phần chưa đến tuổi, thì sẽ còn có thể thay đổi. Vì vậy mà chỉ nên xem tướng khi tầm 30 tuổi trở lên.
Với trẻ em, ta chỉ xem được đôi tai.
Với thanh niên, xem được tai và trán, lông mày là chính xác.
Với trung niên, xem được tai, trán, mắt, mũi, gò má…

Do đó, tướng pháp học khi xem cho tương lai, độ chính xác chuẩn chỉ tầm khoảng 10 năm. Còn trên 10 năm, có thể vẫn xem được, nhưng độ chính xác không còn cao lắm nữa.


Tương tự cho chỉ tay. 1 người chưa có đường quan lộc, đường tài bạch hiện rõ trên bàn tay, thì có thể sau này mới xuất hiện và hiện rõ hơn.

Leave a Reply

Bài viết ngẫu nhiên

Powered by Blogger.