Showing posts with label sophan. Show all posts

Những người tuổi Canh Ngọ "đặc biệt".

Tuổi Canh Ngọ (27/1/1990 -> 14/2/1991).

Lưu ý: Bài viết dành cho những người tuổi Canh Ngọ “đặc biệt” 1 chút. Chứ không phải ai tuổi Canh Ngọ cũng thấy bản thân mình trong bài viết này.

Những người tuổi Tân Mùi "đặc biệt".

Tuổi Tân Mùi (15/2/1991 -> 3/2/1992)

Lưu ý: Bài viết dành cho những người tuổi Tân Mùi “đặc biệt” 1 chút. Chứ không phải ai tuổi Tân Mùi cũng thấy bản thân mình trong bài viết này.

Những người tuổi Nhâm Thân "đặc biệt".

Tuổi Nhâm Thân (4/2/1992 -> 22/1/1993)

Lưu ý: Bài viết dành cho những người tuổi Nhâm Thân “đặc biệt” 1 chút. Chứ không phải ai tuổi Nhâm Thân cũng thấy bản thân mình trong bài viết này.

Những người tuổi Quý Dậu "đặc biệt".

Tuổi Quý Dậu (23/1/1993-> 9/2/1994).

Lưu ý: Bài viết dành cho những người tuổi Quý Dậu “đặc biệt” 1 chút. Chứ không phải ai tuổi Quý Dậu cũng thấy bản thân mình trong bài viết này.

Tại sao người trẻ thành công thường không tin vào số phận?

Người xưa có câu: “ngũ thập tri thiên mệnh”, có nghĩa là đến 50 tuổi mới hiểu và thấm thía được 2 chữ “thiên mệnh”.

Số phận dưới góc nhìn khoa học

Từ trước đến nay luôn tồn tại 2 phe, tranh cãi quyết liệt về việc: “số phận là gì? Liệu có số phận hay không?” Mình viết bài này dưới góc độ vật lý học (khoa học) để nói về 2 từ “số phận”.

Giá như tôi ở quá khứ … làm khác đi.

“Giá như, tôi của quá khứ, không làm thế này, mà phải làm khác đi, làm điều khác. Thì chắc bây giờ tôi đã tốt hơn.”
Có bao giờ các bạn nuối tiếc 1 điều gì đó như vậy không?

Sinh mổ có xem được lá số tử vi?

Vấn đề này gây tranh cãi khá lâu. Và thẳng thắn mà nói, sự việc chắc chỉ có thể chấm dứt khi công nghệ BigData phát triển, 

Công nghệ tương lai sẽ giải quyết bài toán số phận như thế nào?

Chuyện có số phận hay không có số phận, liệu có thể xem bói được hay không, đã là chuyện tranh cãi hàng nghìn năm qua. 

Những giới hạn của Tử Vi - phần II.

Viết ngắn gọn để các bạn dễ hiểu.
Tử vi có 12 cung. Là lá số của CÁ NHÂN mỗi người. 

Bài viết ngẫu nhiên

Powered by Blogger.